Prosinec 2006

Devět satanských hříchů

23. prosince 2006 v 16:04 | Ištar
DEVĚT SATANSKÝCH HŘÍCHŮ
1.HLOUPOST
Hlavní hřích satanismu. Nevědomost je jedna věc, ale rozvoj naší společnosti stále víc staví na hlouposti. Spočívá to v lidech, kteří souhlasí se vším, co je jim předkládáno. Masové sdělovací prostředky podporují zkultivovanou hloupost jako stav, který je nejen přijatelný, ale dokonce chválihodný. Satanisté se musí naučit prokouknout podvody a nemohou si dovolit být hloupí.
2.OKÁZALOST
Okázalost i hloupost mají stejný základ, díky němuž je v současnosti udržován koloběh peněz. Každý se snaží cítit jako velké zvíře a dosáhnout úspěchů za každou cenu.
3.SOLIPSISMUS
Solipsismus může být velice nebezpečný pro satanisty. Promítáš své reakce, odezvy a soucítění na někoho, kdo je na daleko nižší úrovni než ty. Je mylné se domnívat, že ti lidé budou oplácet tou samou protislužbou, zdvořilostí a respektem, které jim zcela přirozeně poskytuješ. Ne, nebudou. Namísto toho se musí satanisté snažit dodržovat příkaz "Čiň jiným to, co činí oni tobě". Pro většinu z nás je to dřina a vyžaduje to neustálou bdělost, abychom neupadli do příjemné iluze, že je každý jako my.
4.SEBEKLAM
Další hlavní hřích. Nesmíme skládat hold žádným posvátným kravám, které jsou nám předkládány. Hrají totiž role, které můžeme zaujmout my sami. Pouze na chvíli se dá vkroči do sebeklamu, ale jan když je to zábava, avšak vědomá. Ale potom to už není sebeklam.
5.PODŘÍZENOST STÁDU
Je v pořádku přizpůsobit se osobním přáním jestli že ti to na konci přinese úspěch. Ale jenom blázen se může připojit k stádu a přijmout roli , jaká je mu diktována. Klíčem je osvojit si mistrovskou moudrost a nenechat se zotročovat vrtochy většiny.
6.NEDOSTATEK PERSPEKTIVITY
Nikdy nesmíš ztratit názor na to, co a kdo vlastně jsi a co by mohlo přímo ohrozit tvou existenci. Tvoříme historii právě teď, každý den. Vždy měj na paměti historický a sociální obraz. Jestliže chceš, aby kousky mozaiky zapadly na své místo, musíš chápat podstatu věcí, které skládáš dohromady. Nenech se ovládat nátlakem stáda. Pamatuj, že pracuješ na zcela jiné úrovni než zbytek světa.
7.ZAPOMĚTLIVOST NA MINULÉ ORTODOXIE
Nezapomeň, že toto je jeden z klíčů k vymývání mozků lidí, aby přijímali něco, co vypadá "nové" a "odlišné", i když to tu dávno všechno bylo, ale nyní je to prezentováno v novém balení. Očekává se od nás, že budeme blouznit v duchu "stvořitele" a zapomeneme, co bylo na počátku. To nahrává potřebám společnosti.
8.NEPLODNÁ PÝCHA
Pýcha je ohromná věc až do chvíle, kdy dojde k vylevání vaničky i s dítětem. Zásada satanismu zní: Jestiže to pracuje pro tebe, je to v pořádku. Když dojde k tomu, že to pro tebe pracovat přestane, jestliže ses vlastní silou dostal do slepé uličky a nezbývá ti než říct: "Promiňte, udělal jsem chybu, byl bych rád, kdyby jsme mohli dojít k nějakému kompromisu,"učiň tak.
9.NEDOSTATEK ESTETIKY
Estetika je hlavní satanský nástroj a musí být používán, aby magie byla účinná. Estetika je vysoce osobní záležitostí, odráží naší vlastní povahu, ale jsou zde příjemné a harmonické tvary, které nesmí být odmítány.

Wallpery

6. prosince 2006 v 16:37 | Ištar


Co tom vlastně znamená Lilith

1. prosince 2006 v 6:50 | Ištar
Podle staré židovské literatury dříve než byla stvořena Eva, stvořil bůh s Adamem první ženu jménem Lilith, a to ve stejný čas a ze stejného prachu, aby mezi nimi byla rovnost, ale protože Lilith byla schpná, Adam omezený, hádali se o to kdo bude "navrchu" v milování. Když se Lilith odmítla podřídit, roztáhla křídla a uletěla, daleko od falešného ráje, aby se pro něj vrátila v podobě hada. Až poté byla stvořena poddanjná Eva a od té doby udělal člověk vše pro to, aby na první ženu Adama zapoměl, dokonce ani nezanechal zmíňku o jejím jménu. Lilith je ono zamlčené.