Ne všichni upíři sají krev!

17. března 2007 v 18:49 | Ištar |  Satanská bible

NE VŠICHNI UPÍŘI SAJÍ KREV!
Satanismus znamená odpovědnost k odpovědným a spolehlivým,
nikoliv zájem o psychické upíry. Mnoho lidí žijících na této Zemi:
provozuje jemné uměni vyvolat v druhých zcela bezdůvodný pocit
odpovědnosti nebo dokonce vděčnosti. Satanismus vidí tyto pijavky v pravém světle.
Psychičtí upíři jsou ti, kdo vysávají jiným životní energii.
Tento druh lidi můžeme najít ve všech vrstvách společnosti.
Pro náš život nemají žádný smysl, a nejsou ani předmětem lásky ani skutečnými přáteli.
Přesto se vůči nim cítíme odpovědni, a přitom sami nevíme proč.
Pokud máte pocit, že byste se mohli stát obětí takového člověka,
platí několik jednoduchých pravidel, která vám pomohou pří rozhodování.
Existuje nějaká osoba, které často voláte nebo ji navštěvuje,
aniž byste to ve skutečnosti chtěli, protože je vám jasné, že pokud tak neučiníte,
budete trpět pocitem viny? Nebo zjišťujete, že neustále prokazujete laskavost někomu,
kdo nepřijde a nepožádá o ni, ale říká si nepřímo? Psychický upír po vás nikdy nic nežádá.
To by bylo přece jen příliš. Prostě dají svá přání najevo mnohem jemnějším způsobem,
takže nemohou být nařčeni, že otravují.
Ani by je nenapadlo někoho zneužívat ta vždy jsou ochotni bez protestu a s radostí
přijmout svůj úděl - navenek!
Jejich hříchy nespočívají v tom, co udělají, ale v tom, co nevysloví.
Pocit, že se o ně musíte starat, nepramení z toho, co říkají, ale z toho, co neříkají.
Na to, aby vám nepokrytě sdělili své požadavky, jsou příliš mazaní- vědí,
že byste je odmítli, měli konkrétní a legitimní důvod se k nim neznat.
Velké procento těchto lidí se vyznačuje zvláštními atributy,
díky nimž je jejich závislost na vás lépe zdůvodněná a je i daleko účinnější.
Mnozí psychičtí upíři jsou invalidé (nebo to předstírají), eventuelně jsou mentálně
nebo emocionálně narušení. Jiní mohou předstírat neznalost či neschopnost,
takže ze soucitu - nebo častěji ze vzteku - uděláte vše za ně.
Tradiční způsob zapuzení démona či živlu znamená poznat, co je zač, a provést vymítání.
Rozpoznání těchto moderních démonů a jejich metod je jediný protijed
chránící před zničující mocí, kterou by nad vámi mohli získat.
Pouze proto, že jim jejich rafinované tahy nikdo nevysvětlil, bere většina lidí
tyto pasivně zvrhlé typy jako normální. Přijímají tyto ubohé duše jako lidi,
kteří měli menší štěstí než oni sami, a mají pocit, že by jim měli pomáhat,
jak jen to je možné. Altruistické postoje. které umožňuji těmto parazitům vegetovat,
udržuje při životě právě smysl pro zodpovědnost, zaměřený nesprávným směrem,
či neopodstatněný pocit viny. Existence psychického upíra je umožněna tím,
že si za své oběti chytře vybírá svědomité,
zodpovědné lidi, kteří se obětuji pro své morální'závazky.
V některých případech jsme obdobným způsobem vysáváni celými skupinami i jednotlivci.
Každá organizace shromažďující finanční prostředky, ať už charitativní nadace,
obecní rada, náboženský či podpůrný spolek, atd.,
si pečlivě vybírá za předsedu či koordinátora osobu,
která je mistrem ve vyvolávání pocitu viny.
Úkolem předsedy pak je zastrašit nás a dohnat k tom,
abychom nejdříve otevřeli svá srdce a pak i peněženky tomu,
kdo přijímá jejich dobrou vůli- aniž by se zmínil, že v mnoha případech
není jeho čas věnován nezištně, ale že za své ušlechtilé skutky bere tučnou mzdu.
Mistrně hrají na sympatie a uznalost zodpovědných lidí.
Často vídáme malé děti, které byly těmito pokryteckými zlodějskými mistry vyslány,
aby bezbolestně
vytáhly dary z dobrosrdečných důvěřivců.
Kdo by dokázal odolat nevinnému kouzlu dítěte?
Samozřejmě existují lidé, kteří nejsou šťastni,
jestliže nemohou nějakým způsobem pomáhat, ale mnozí z nás do této kategorie nepatří.
Bohužel, často jsme nuceni dělat věci, o kterých nejsme upřímně přesvědčeni,
že je po nás může někdo chtít. Svědomitý člověk se těžko rozhoduje mezi dobrovolnou
a nucenou dobročinnosti. Chce jednat spravedlivě, ale zjišťuje,
že je velice problematické přesně určit, komu by měl pomáhat
a jak velkou pomoc od něj může okolí
právem očekávat.
Každý si musí rozhodnout sám za sebe, jaké jsou jeho závazky vůči přátelům, rodině a obci.
Než věnuje čas a peníze těm, kdo nepatří mezi jeho nejbližší příbuzné a okruh blízkých přátel,
musí uvážit, co si může dovolit, aniž by poškodil své nejbližší.
A když bude takto uvažovat, musí mezi ty, kteří pro něj znamenají nejvíce,
zcela jistě zařadí i sebe.
Musí pečlivě uvážit oprávněnost požadavku a osobnost a motivy žadatele.
Pokud někdo celý život říkal ano, je mimořádně obtížné naučit se říkat ne.
Pokud však nechce, aby byl neustále využíván a pokud okolnosti
takové rozhodnutí ospravedlňují,
musí se naučit říci ne.
Když jim to dovolíte, psychičtí upíři budou stále víc pronikat do vašeho každodenního života,
až vám nezůstane vůbec žádné soukromí.
Neodbytný pocit, že se o ně musíte starat, vás nakonec připraví o chuť cokoliv podnikat.
Psychický upír si vždy vybere člověka,
který je relativně vyrovnaný a spokojený se svým životem -
žije ve šťastném manželství, je spokojen se svou prací,
a nemá zvláštní problémy s okolním světem - a začne ho vysávat.
Samotný fakt, že si psychický upír vybere jako oběť šťastného člověka ukazuje,
že mu chybí vše, co má jeho oběť.
Udělá co může, aby vyvolal rozbroje a neshody mezi oběti a těmi,
které má ráda.
Dávejte si proto velký pozor na každého, kdo zjevně nemá žádné skutečné přátele
a nic v životě ho zvlášť nezajímá (kromě vás).
Obvykle vám bude vykládat, že si své přátele vybírá velmi pečlivě nebo
že nenavazuje snadno přátelství, protože má vysoké nároky.
(K získání a udržení přátel musí být člověk ochoten dát také něco ze sebe -
což psychický upír nedokáže).
Honem ale dodá, že vy splňujete všechny jeho požadavky a jste mezi lidmi naprostou výjimkou.
Vy jste jedním z mála, kteří si zaslouží přátelství.
Abyste si nespletli zoufalou lásku (což je hodně sobecká záležitost) s upírstvím,
je třeba si uvědomit propastný rozdíl mezi nimi.
Jediný způsob, jak zjistit,
jestli jste vysáváni, je poměřit, co dáváte a co dostáváte.
Někdy se stane, že vás obtěžují nároky, které na vás klade milovaná osoba,
blízký přítel nebo dokonce zaměstnavatel.
Než ale někoho označíte za psychického upíra, je třeba si položit otázku:
Co za to dostávám? Jestliže váš partner, milenka nebo milenec trvá na tom,
abyste mu často volal, ale vy na oplátku vyžadujete, aby vám vysvětlil,
co dělal v době, kdy nebyl s vámi, musíte si uvědomit, že jde o kompromis.
Nebo je-li váš přítel zvyklý obracet se na vás o pomoc v nevhodnou chvíli,
ale stejně tak vy počítáte s tím, že on bez prodlení vyhoví vašim okamžitým potřebám,
musíte to považovat za fair obchod. Jestliže vás zaměstnavatel požádá, abyste udělali víc,
než se od vás normálně očekává, ale přehlédne vaši občasnou nedochvilnost
nebo vám dá volno,
když ho potřebujete, nemáte samozřejmě žádný důvod si stěžovat a mít pocit, že
vás využívá.
Jestliže se ale na vás neustále někdo obrací a očekává,
že mu budete prokazovat laskavosti a v případě, že vy něco potřebujete, má vždy neodkladné
povinnosti, pak jste vysáváni.
Psychický upír vám často něco daruje, abyste měli pocit, že mu něco dlužíte,
a tím si vás připoutá. Rozdíl mezi vaším a jejich dáváním je ten,
že vy musíte zaplatit něčím nemateriálním.
Chtějí, abyste vůči nim cítili závazek a velice by je rozladilo, nebo dokonce rozzlobilo,
kdybyste jim na oplátku chtěli něco dát.
Stručně řečeno, musíte jim prodat duši, a oni vám budou neustále vaši povinnost
vůči nim připomínat tím, že o ní nebudou mluvit.
Jste-li praví satanisté, jediný způsob, jak jednat s psychickým upírem, je dělat hloupého
a chovat se, jako by byli skutečnými altruisty a nečekali,
že se jim nějakým způsobem odvděčíte. Dejte jim pořádnou lekci!
Laskavě si vezměte, co vám nabízejí a nahlas poděkujete, aby to všichni slyšeli, a odejděte!
Tak můžete zvítězit. Co na to můžou říct?
Pokud není zbytí a očekává se, že jim jejich velkorysost oplatíte
(velice nepříjemná povinnost), řekněte ne-ale opět vlídně.
Když ucítí, že jim unikáte ze spárů, stanou se dvě věci:
Zaprvé, budou se tvářit zdrceně a doufat, že váš smysl pro povinnost a sympatie se vrátí.
Pokud se tak nestane, ukáží se v pravém světle, budou vzteklí a mstiví.
Když jste je dotlačili až sem, můžete se VY tvářit ublíženě.
Konec konců, neudělali jste nic špatného, jen jste náhodou měli neodkladné povinnosti,
zrovna když vás potřebovali, a jelikož se nepředpokládalo, že za své dárky něco dostanou,
není co řešit. Psychický upír si nakonec uvědomí,
že jeho metody byly odhaleny a nebude dále naléhat.
Nebude s vámi dát ztrácet čas, ale přeorientuje se na další, nic netušící oběť.
Může se ale stát, že psychický upír nepustí kořist tak snadno, ale udělá vše, aby vás mohl týrat.
Má spoustu času, protože jakmile byl jednou odmítnut, zapomene na vše ostatní
(nebo na to málo, co má) a veškerý čas věnuje přípravě pomsty, neboť je přesvědčen,
že na ni má právo. Z toho důvodu je nejlepší vyhnout se těmto lidem od samého počátku.
Jejich pochlebování a závislost vám může zpočátku lichotit, jejich dárky mohou být lákavé,
ale nakonec zjistíte, že za ně platíte mnohokrát víc.
Neztrácejte čas s lidmi, kteří vás nakonec zničí; místo toho se soustřeďte na ty,
kteří si budou vážit vaší zodpovědnosti vůči nim, a budou obdobnou zodpovědnost pociťovat vůči
vám.
Pokud vy sami jste psychický upír - mějte se na pozoru!
Dejte si pozor na satanistu - je připraven prohnat vám se škodolibou radostí
pověstný naostřený kolík srdcem!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama