O volbě lidské oběti

17. března 2007 v 18:48 | Ištar |  Satanská bible

O VOLBĚ LIDSKÉ OBĚTI
Cílem obětního rituálu je vložit energii, obsaženou v krvi čerstvě zabité oběti do atmosféry
obklopující
magické úkony a zvětšit tím čarodějovy šance na úspěch.
Jelikož krev představuje životní sílu, bílý čaroděj předpokládá,
že neexistuje lepší možnost jak uspokojit bohy nebo démony,
než jim předložit přiměřené množství této tekutiny.
Dejte si tuto logiku dohromady se skutečností,
že umírající tvor vylučuje nadbytek adrenalinu a jiné biochemické energie,
a vyjde vám těžko překonatelné spojení.
Bílý magik, vědom si důsledků vyplývajících ze zabití lidské bytosti,
samozřejmě používá při svých obřadech ptáky nebo jiné nižší tvory.
Zdá se, že tito pokrytečtí darebáci nemají žádné pocity viny,
když místo lidského života zmaří život jiné bytosti.
Pokud má být čaroděj hoden svého jména, je jisté,
že by měl být schopen uvolnit potřebnou sílu ze svého vlastního těla,
místo aby ji odebíral nevinné oběti proti její vůli!
Proti předpokladům všech tradičních magických teorií nedochází
k uvolňování této síly prolitím krve,
ale při smrtelné agónii živého tvora.
Toto vybití bioelektrické energie je stejný fenomén,
k jakému dochází při každém výrazném zvýšení emocí, jako např.:
orgasmus,
slepá zuřivost,
smrtelná hrůza,
sžíravý smutek ...
Orgasmus a slepá zuřivost patří mezi emoce, které si můžeme přivodit vlastní vůlí.
Smutek stojí těsně na třetím místě.
Když si připomeneme,
že dvě z těchto nejsnáze dosažitelných emocí byly pánbíčkáři
vpáleny do lidského podvědomí jako
hříšné, není divu, že bílý magik, který se úmorně plahočí s mlýnským kamenem pocitu viny,
se jim vyhýbá.
Neuvěřitelné stupidní a absurdní potřeba zabít nevinné stvoření v okamžiku
vyvrcholení rituálu zjevně představovala pro dřívější čaroděje menší zlo,
když bylo zapotřebí uvolnit energii.
Tito ubozí blázni pronásledovaní výčitkami svědomí, kteří si říkali čarodějnice a čarodějové,
raději uťali hlavu koze nebo kuřeti a využili jejich smrtelné agónie,
než by projevili rouhačskou odvahu masturbovat přímo před očima Jehovy,
o němž tvrdí, že ho popírají!
Jediný způsob, jak se tito mystičtí zbabělci dokáží rituálně vybít,
je pomocí smrtelné agónie někoho jiného (ve skutečnosti zprostředkovaně své vlastní),
nikoli prostřednictvím sily rozkoše, která je zdrojem života!
Ti, kteří kráčí po stezce řádnosti, jsou ve skutečnosti studení a mrtví!
Není divu, že tito komičtí vřídci mystické moudrosti musí stát v ochranném kruhu
a zaklínat síly zla,
aby se ochránili - JEDINÝ POŘÁDNÝ ORGASMUS BY JE NEJSPÍŠ ZABIL!
Užívání lidské oběti při satanském rituálu neznamená, že oběť je zabita k uchlácholení bohů.
Oběť je symbolicky zničena působením kouzel nebo kletby, jež vedou k fyzické,
mentální nebo emoční likvidaci oběti, kterou nelze přičítat přímému působení čaroděje.
Satanista by sáhl k lidské oběti pouze tehdy, pokud by sloužila dvěma účelům:
za prvé aby se při uvržení kletby vybila magikova zloba a za druhé,
a to je ještě důležitější, aby se zbavil odporného jedince, který si to zaslouží.
Satanista by za žádných okolností neobětoval zvíře nebo malé dítě!
Po staletí propagandisté stezky ctnosti žvanili o údajných obětních obřadech,
při kterých diabolikové vlastníma rukama zabíjeli malé děti a svůdné panny.
Dalo by se čekat, že každý, kdo čte nebo slyší tyto ohavné zprávy,
by se zajímal, jestli jsou autentické, a uvědomil si, že nepocházejí z objektivního zdroje.
Ale stejně jako u ostatních svatých lží, jež byly bez výhrad přijímány,
i tato falešná představa o modu operandi satanistů přetrvává až do dnešních dnů.
Existují závažné a logické důvody, proč satanisté nemohou provádět oběti.
Člověk jakožto zvíře je pro satanistu božstvem.
Nejčistší forma pozemské existence spočívá v tělech zvířat a dětí,
které ještě nejsou dost staré, aby popíraly své přirozené touhy.
Vidí věci tak, jak je dospělý nikdy vidět nemůže.
Satanista je proto považuje za posvátné, a ví,
že od těchto přirozených kouzelníků světa se může mnohému přiučit.
Satanista si je vědom všeobecného zvyku stoupenců Agarthi - zabíjet boha.
Ježto jsou bohové vždy stvořeni k obrazu člověka - a průměrný člověk nenávidí to,
co v sobě vidí - musí dojít k nevyhnutelnému:
k obětování boha, který představuje člověka samého.
Satanista nepociťuje nenávist ani k sobě, ani k bohům, jež si zvolil,
a nemá sebemenší touhu ničit sebe nebo cokoliv, co představuje!
Z tohoto důvodu by nikdy nemohl záměrně ublížit zvířeti nebo dítěti.
Nabízí se tedy otázka Kdo by tedy měl být považován za vhodnou lidskou oběť
a kdo je oprávněn učinit takové rozhodnutí?
Odpověď je brutálně prostá.
Každý, kdo vám nespravedlivě ublížil - ten, kdo si dal záležet, aby vám provedl něco
špatného nebo aby úmyslné vyvolával problémy a působil utrpení vám nebo vašim drahým.
Krátce řečeno člověk, který si svými činy říká o prokletí.
Když někdo svým trestuhodným jednáním si vyložené říká o likvidaci,
je vaší morální povinností jeho přání vyslyšet.
Člověk, který si nenechá ujít jedinou příležitost, aby si do někoho rýpl,
bývá často mylně označován jako sadista.
Ve skutečnosti je tento člověk zmatený masochista, který pracuje k vlastní zkáze.
Důvod, proč vás někdo mrzce napadne, spočívá v tom, že se bojí vás nebo toho,
co představujete, eventuálně mu vadí vaše štěstí.
Když na něj sešlete kletbu, je slabý, nejistý, pohybuje se na mimořádně nejisté půdě,
a představuje ideální lidskou oběť.
Když si uvědomíte, jak nešťastný člověk to ve skutečnosti je,
někdy byste klidně přehlédli provinění oběti vaší kletby.
Není ale už tak snadné zjistit,
co všechno váš protivník napáchal, a napravit, co pokazil.
Ideální oběť sice může být emočně nejistá,
ale přesto může ve své zakomplexovanosti intrikami těžce narušit váš klid nebo poškodit
vaši dobrou pověst.
Duševní nemoc, nervové zhroucení, maladaptivita, úzkostné neurózy, rozbité domovy,
sourozenecká rivalita, atd., atd., do nekonečna sloužily jako vhodné výmluvy pro mrzké a
bezohledné činy.
Každý, kdo tvrdí, že se musíme snažit pochopit ty, kdo dělají peklo ze života lidem,
kteří si trápení nezaslouží, je sám podporuje a napomáhá sociální rakovině!
Obhájci těchto prašivých ovcí si zasluhují všechny ohavnosti, které jim jejich svěřenci provedou.
Vzteklí psi jsou utráceni, a přitom potřebují pomoc daleko víc než člověk,
který klidně řádí s pěnou u úst, když ví, že mu to projde!
Je snadné říci A co má být? - tihle lidé jsou zakomplexovaní, takže mi nemůžou ublížit.
To na věci nic nemění - kdyby měli příležitost, zničili by vás!
Proto máte naprosté právo je (symbolicky) zničit,
a pokud vaše kletba způsobí jejich skutečnou zkázu,
radujte se, že jste pomohli zbavit svět jednoho škůdce!
Pokud váš úspěch nebo štěstí někomu vadí - nic mu nedlužíte!
Zaslouží si být rozšlápnut!
KDYBY LIDÉ MUSELI NÉST DŮSLEDKY SVÝCH ČINU,
DŮKLADNĚ BY SI ROZMYSLELI, CO DĚLAJÍ!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama