Pekelná jména

17. března 2007 v 18:52 | Ištar |  Satanská bible
PEKELNÁ JMÉNA
Abaddon - (hebrejsky) ničitel
Adramelech - samarský ďábel
Ahpuch - mayský ďábel
Ahriman - mazdánský ďábel
Amon - egyptský bůh života a množeni s beraní hlavou
Apollyon - řecké synonymum pro Satana, úhlavního nepřítele
Asmodeus - hebrejský ďábel smyslnosti a přepychu, původně zvíře posledního soudu
Astaroth - fénická bohyně chlípnosti, odpovídá babylónské Ištar
Azazel - (hebrejsky) učil člověka výrobě zbraní a zavedl kosmetiku
Baalberith - kanaánský Pán úmluv, později se z něj stal ďábel
Balaam - hebrejský ďábel lakoty a chamtivosti
Bafomet - uctíván templáři, jako symbol Satana
Bast - egyptská bohyně rozkoše představovaná kočkou
Belzebub - (hebrejsky) Pán much, převzatý ze symbolismu skaraba
Behemoth - hebrejská personifikace Satana v podobě slona
Beherit - starosyrské jméno pro Satana
Bilé - keltský bůh pekla
Cimeries - jezdí na černém koni a vládne Africe
Čemoš - moabitský bůh, později ďábel
Čort - ruské jméno pro Satana, černý bůh
Dagon - filištínský mstivý ďábel moře
Damballa - hadí bůh kultu voodoo
Démogorgon - řecké jméno ďábla, které prý mělo zůstat smrtelníkům utajeno
Diabolos - (řecky) plynoucí dolů
Drakula - rumunské jméno pro ďábla
Emma-O - japonský vládce pekla
Euronymos - řecký kníže smrti
Fenriz - syn Lokiho, zobrazovaný jako vlk
Gorgo - zdrobnělina Démogoron, řeckého jména pro ďábla
Haborym - hebrejské synonymum pro Satana
Hekaté - řecká bohyně podsvětí a magie
Ištar - babylonská bohyně plodnosti
Kálí - (hindsky) Šivova dcera, bohyně uctívaná Thuggy
Kojot - indiánský ďábel
Lilith - hebrejská ďáblice, Adamova první žena, která ho naučila jak to chodí
Loki - germánský ďábel
Mammon - aramejský bůh blahobytu a zisku
Mania - etruská bohyně pekel
Mantus - etruský bůh pekel
Marduk - bůh města Babylónu
Mastema - hebrejské synonymum pro Satana
Melek Taus - jezidský ďábel
Mefistofeles - řecky ten, který se straní světla, viz Faust
Metztli - aztécká bohyně noci
Mictian - aztécký bůh smrti
Midgard - syn Lokiho, zobrazovaný jako had
Milkom - amonitský ďábel
Moloch - fénický a kanaánský ďábel
Mormo - (řecky) král ghoulů, choť Hekaté
Naamah - hebrejská ďáblice svodů
Nergal - babylónský bůh Hádu
Nihasa - indiánský ďábel
Nija - polský bůh podsvětí
O-Yama - japonské jméno pro Satana
Pan - řecký bůh smyslnosti, později zapuzen do ďáblovy říše
P1uto - řecký bůh podsvětí
Proserpina - řecká královna podsvětí
Pwcca - velšské jméno pro Satana
Rimmon - syrský ďábel, uctívaný v Damašku
Sabazios - frýžského původu, ztotožňován s Dionýsem, uctívání hada
Saitan - enošský ekvivalent Satana
Sammael - (hebrejsky) "nenávist Boží"
Samnu - středoasijský ďábel
Sedit - indiánský ďábel
Sekhmet - egyptská bohyně pomsty
Set - egyptský ďábel
Šejtan - arabské jméno pro Satana
Šiva - (hindsky) ničitel
Tan-mo - čínská analogie ďábla, žádostivosti, touhy
Tezcatlipoca - aztécký bůh pekel
Thamuz - sumerský bůh, který byl později vypovězen do ďáblovy říše
Thoth- egyptský bůh magie
Tunrida - skandinávská ďáblice
Typhon - řecká personifikace ďábla
Yaotzin - aztécký bůh pekel
Yen-lo-Wang - čínský vládce pekel

Ďáblové dřívějších náboženství vždy nesli přinejmenším částečně zvířecí rysy,
očividný důkaz neustálé potřeby člověka popírat, že je také zvířetem.
Kdyby si to přiznal, zasadilo by to citelnou ránu jeho zbídačelému egu.
Židé a Egypťané opovrhovali prasetem.
Symbolizovalo bohy Frey, Osirida, Adonise, Persefonu, Attie a Demétér,
a bylo obětováno Osiridovi a Měsíci. Postupem času ale bylo degradováno na ďábla.
Féničané uctívali mušího boha Baala, z něho pochází Belzebub. Baal i Belzebub j
sou totožní s hovniválem či skarabem Egypťanů který byl zřejmě schopen vstát z mrtvých,
podobně jako mýtický pták Fénix vstal vždy z popela. Staří Židé díky kontaktu s Peršany věřili,
že dvě rozhodující síly ve světě jsou Ahura-Mazda, bůh ohně, světla, života a dobroty,
a Ahriman, had, bůh temnoty, zkázy, smrti a zla.
Tyto i nesčetné delší příklady nejenže zobrazují ďábly jako zvířata,
ale také ukazují lidskou potřebu obětovat původní zvířecí bohy a degradovat je na ďábly.
V šestnáctém století, v době reformace, přišel alchymista doktor Johann Faust na způsob,
jak přivolat démona - Mefistofela - z pekel a uzavřít s ním smlouvu.
Podepsal ji krví a výměnou za pocit mládí se zavázal odevzdat Mefistofelovi duši.
V mžiku omládl. Když nadešel jeho čas, uzavřel se do svého pokoje a byl rozerván na kusy,
jako by v laboratoři došlo k explozi.
Tento příběh je protestem doby (šestnáctého století) proti vědě, chemii a magii.
Abyste se mohli stát satanistou,
není bezpodmínečné nutné zaprodat duši ďáblu nebo uzavřít smlouvu se Satanem.
Tuto hrozbu vymyslelo křesťanství,
aby mohlo zastrašovat lidi a zabránilo jim zaběhnout se od věřícího stáda.
Chvějícími se hlasy a se zdviženými prsty učili své stoupence,
že pokud podlehnou pokušení a budou žít podle svých přirozených sklonů,
zaplatí Satanovi za hříšné rozkoše duší a navěky budou trpět v pekle.
Namlouvali lidem, že nezkažená duše je jakousi propustkou k věčnému životu.
Zbožní proroci učili, že se má člověk Satana bát. Co si ale počít s výrazy jako strach z Boha?
Je-li Bůh tak milosrdný, proč se ho mají lidé bát? Máme snad věřit tomu,
že před strachem se nedá nikam utéci? Pokud se musíte bát Boha,
proč se raději nebát Satana a užívat si rozkoší, které vám bohabojnost zakazuje?
Bez všeobecného strachu by pánbíčkáři neměli čím ovládat své stoupence.
Germánská bohyně smrti, dcera Lokiho, se jmenovala Hel;
byla zároveň pohanským božstvem mučení a trestu.
Při sepisování Starého zákona bylo přidáno ještě jedno "l". Proroci kteří sepsali Bibli, výraz peklo (angl. hell) neznali, použili hebrejské Sheol a řecké Hádes, což znamenalo záhrobí;
použili také řecké slovo Tartaros, které označovalo místo pobytu padlých andělů,
podsvětí (uvnitř země) a výraz Gehenna, což bylo údolí blízko Jeruzaléma,
kde vládl Moloch a kam sváželi odpadky a spalovali je.
Odtud křesťanská církev vzala ideu pekelné síry a ohně.
Protestantské a katolické peklo jsou místy věčného trestu.
Katolíci nicméně věří, že existuje ještě očistec, kam všechny duše na určitou dobu přijdou,
a limbus, kam se dostanou nepokřtěné duše. Buddhistické peklo je rozděleno do osmi částí,
přičemž prvních sedm si lze odpykat.
Církevní představa pekla popisuje hrůzné místo plné ohně a utrpení.
V Dantově Pekle a v severních krajích se předpokládalo, že je to mrazivý, studený kraj,
obrovská lednička.
(Přes všechno zastrašování věčným prokletím a
smažením duše křesťanští misionáři narazili na jedince,
kteří jejich žvásty nespolkli tak snadno.
Rozkoš a bolest jsou, stejně jako krása subjektivní kategorii.
Když se misionáři odvážili na Aljašku,
aby varovali Eskymáky před hrůzami pekla a planoucími jezery ohně,
které čekají na hříšníky, Eskymáci se dychtivě ptali: Jak se tam dostaneme?)
Většina satanistů nechápe Satana jako antropomorfní bytost s kopyty,
pichlavým ocasem a rohy. Představuje přírodní sílu - mocnost temnot,
která byla takto nazvána jedině proto, že je žádné náboženství z temnot nevytáhlo.
Ani věda nebyla schopna uplatnit na tuto sílu technickou terminologii.
Je to dosud nevyužitý zdroj, z něhož může čerpat jen málokdo,
jelikož většina lidí nedokáže používat nějaký nástroj jen tak,
aniž by ho nejdříve rozebrali na kusy a pojmenovali části, které ho udržují v chodu.
Neustálá potřeba vše analyzovat brání většině lidí,
aby využili tento mnohostranný klíč k neznámu, který satanisté nazývají Satanem.
Satana jako boha, poloboha, osobního spasitele či jak mu chcete říkat,
vymysleli tvůrci všech náboženství na Zemi pouze z jediného
důvodu - aby mohli dozírat na takzvané špatné jednání lidí a na poměry zde na Zemi.
Proto bylo vše, co vedlo k tělesnému či duševnímu uspokojení, označeno za špatné,
a tím zajistilo lidem život plný bezdůvodných pocitů viny!
Když nás označili za špatné, tak tedy špatní jsme - a co má být?
Nadešla doba satanismu! Proč ji tedy nevyužít a ŽÍT!
(žít - angl. "live" - pozpátku "evil" - zlo pozn. překl.)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama