XIII.století - Gotika(1994)

19. října 2010 v 11:19 | Ištar |  Texty českých a slovenských kapel
1.Gotika

Jednou příjde tma a vrátí se zvony,
Co zazní nad krajem v chechotu vran
Doba temných úsvitů, čas který nebyl.
Doba temných úsvitů, čas který nebyl
Naplní kalichy jedu a kouzel
Modlitbou temnot, dušemi mrtvých
Modlitbou temnoty, dušemi mrtvých
Co stékají v propastích odpadu snů
Démoni bez křídel Kainových času.
Démoni bez křídel, jak noc černých vran

Démoni bez křídel Kainových času
Padající hvězdy co září jak den
Čas oblouků temných, jak zlomené touhy
Čas oblouků temných, jak zlomené touhy
Hrobky a oltáře, obchod s dušemi,
Perutě křídel, Véniů padlých
Hrobky a oltáře, obchod s dušemi,
Perutě křídel, Véniů padlých
S pohledem chladným, jak mramoru lesk
S pohledem chladným, jak mramoru lesk

Uvnitř srdce slyším, její volání,
Gotika vrací se přichází noc
Kletba nad světem, jak smutek pohřební
Přijde konec času a zanikne světlo,
Tma která vše kolem pohltí,
A šanci nedává, nikomu na spasení,
A šanci nedává, nikomu na spasení

Gotika vrátí se, jak noc černých vran,
Démoni bez křídel, čas který nebyl.
Gotika vrátí se, jak noc černých vran,
Démoni bez křídel, seslaní z Kainových časů
Gotika vrátí se, jak noc černých vran,
Démoni bez křídel, čas který dosud nebyl.


2.Macbeth

Někde najdu tvou duši a lákavé touhy
Ve světle úplňku rozkoš mi dávej
Těla jsou zámek a bludiště nástrah
Zboříme hradby zvrácených her

Mystika rukou a tance těla
Nasyťme kůži dotykem svým
V opeře noci najdu tě Macbeth
V hladovém pohledu nesmrtelných

Má lady Macbeth, královno noci
Přišla's mně zničit či nabídnout spasení
Vzpomeň na víno co ústy ti dávám
Vždyť víš že mrtví se někdy vracejí

Ruce se mění jsou něžné i škrábou
Tvůj polibek kouše i hladí jak vítr
Na smrt a na život najdem se v opeře
Spadnem za oponu milostných her

®: Najdi mně Macbeth zničíš mně Macbeth
Spoutáš mně provazy na loži lásky
Najdi mně Macbeth zničíš mně Macbeth
V krvavém obětí toužících těl.
Najdi mně Macbeth zničíš mně Macbeth
Spoutáš mně provazy na loži lásky
Najdi mně Macbeth zničíš mně Macbeth
V krvavém obětí toužících těl.

Zajatci opery otroci touhy
Zrozeni k zápasu pokořit čas
Volá tě k návratu jeviště prokletí
Ve smutku samoty slyšíme hlas

V jediném pohledu poznáme sebe
Měníme tváře z minulých staletí
Na smrt a na život věčné je spojení
Opera Macbeth to dávné znamení
®:

Najdu tě Macbeth zničím tě Macbeth
Spoutám tě provazy na loži lásky
Najdu tě Macbeth zničím tě Macbeth
V krvavém obětí toužících těl

Najdu tě Macbeth zničím tě Macbeth
Najdi mě Macbeth zničíš mě Macbeth
Najdu tě Macbeth zničíš mě Macbeth
Najdi mě Macbeth zničíš mě Macbeth


3.Svatí na nebi
Když noc je králem a stíny zvětší rozměr svůj
A svatí na nebi jdou spát
Tvá tichá radost, je v slzách noci zazděná
A svatí na nebi jdou spát
Svatí na nebi, moji svatí na nebi,
Svatí na nebi jdou spát.

Modlitba díků, za další promarněný den
Za kroky ve tmě zbloudilé.
V zajetí smutku, vzpomínky do stěn naráží,
Jsou jako sluncem opilé.
Má noc je přítel, pohladí poraněné sny,
A svatí na nebi jdou spát.
Znavený spánkem jsem oběť v pavučinách snů,
Když svatí na nebi jdou spát.
Svatí na nebi, moji svatí na nebi,
Svatí na nebi jdou spát.
Svatí na nebi, moji svatí na nebi,
Svatí na nebi jdou spát.

Byla jsi přelud, vzal mi tě den a slunce jas,
Touhy co znamenají svět.
Tvůj obrys ve tmě, jsi jako vzor na záclonách,
Volám tě za soumraku zpět.
Vrať se mi zpátky, vrať se mi anděly jsem tvůj,
A čekám ne tvou náruč dál.
Znavená spánkem, na ramenou mi usínáš,
A svatí na nebi jdou spát.
Svatí na nebi, moji svatí na nebi,
Svatí na nebi jdou spát.
Svatí na nebi, moji svatí na nebi,
Svatí na nebi jdou spát.


4.Mystery Ana
Mystery Ana ztratí hrob
S úplňkem přijde nový Likantrop
A narodí se Vampyréza
Znamení pekel na kůži sis psal
A tvoje přání rovnat se bohům
V zajetí písně záhrobní
Teď povstanou stíny a vzdají ti chválu
Capricornus agnus Dei

Pláč tedy prodají píseň mrtvých
A říše temnot se otevřou
A navrátí se Vampyréza
Capricornus agnus Dei
Mizivé naděje ztrácí se v mlze
A zhasnou pochodně nových sil
A Mystery Ana v zajetí hlasů
Beránek boží ztracený syn

Mystery, Myster Ana
Mystery, Myster Ana

Mystery Ana v zajetí hlasů
A říše temnot se otevřou
A narodí se Vampyréza
Znamení pekel na kůži sis psal
A tvoje přání rovnat se bohům
V zajetí písně záhrobní
Teď povstanou mrtvý a vzdají ti chlávu
Beránek boží ztracený syn


5.Ten starý dům se rozpadá
Ten starý dům se rozpadá
Jako život můj jak hodina má
Ten starý dům se rozpadá
Jako věnec poslední
Ten starý dům se rozpadá
Jako přítel můj jako láska má
Ten starý dům se rozpadá
A křídla ptáků zvou do dálek

Duše touží po duhách
Oběti kroků násobí
Tělo sténá a sílu nemá
Zvednout ruku tvou

Ten starý dům se rozpadá
Jako zvěrokruh horoskopů pár
Ten starý dům se rozpadá
Jako sochy z kamenů
Ten starý dům se rozpadá
Jako život můj jako rakev má
Ten starý dům se rozpadá
Jak chorály kostelů

Duše touží po duhách
Je plná temných stínů
Tělo sténá a sílu hledá
Zvednout ruku tvou

Ten starý dům se rozpadá
Najdi cestu mou vyslov přání má
Ten starý dům se rozpadá
Jako křídla Ikarů
Ten starý dům se rozpadá
Chtěj mě obejmout vyslov přání má
Ten starý dům se rozpadá
V krutém mámení osudů

Duše touží po duhách
Hojí se křídla Andělům
Tělo sténá a našlo sílu
Zvednout ruku tvou

6.Blood is Life(Sabbating)
Blood is, blood is life, blood is life, blood is sabbating

7.Mistr a Markétka
Mistr:
Jsem princem noci, anděl temné hvězdy
Dávám náruče ztracených snů
Slyším tvé volání černá ikono ráje
Jsi v mém srdci bodnutý nůž

Markétka:
Slyším nářek tvůj dávno vím to vím
Že je měsíc tvůj bílý král
Srdce krvácí ruku podej mi
Půjdem hledat svůj svatý grál

Mistr:
Dám ti lásky svého těla temné voodoo
V noci se staneš černou Madonou
Kradu tvé tělo, zradím tvou duši
Uprostřed pouště pak zanechám tě opuštěnou

Markétka:
Dávno vím to vím, slyším volání
Celé hořím v obětí tvém
Vím že s tebou dál život nekončí
V chrámu lásky tajemných her

Oba:
Poznej můj úděl, má ústa tu máš
Dej mi svou víru chrám lásky je náš
Poznej můj úděl, má ústa tu máš
Dej mi svou víru chrám lásky je náš

Mistr:
A ty dál se ptáš kdo mi sílu dává
Jsou to stíny mých dávných vojsk
Nikdo netuší co se odehrává
V hluboké noci v úkrytu hor

Markétka:
Dávno vím to vím, slyším volání
Celé hořím v obětí tvém
Vím že s tebou dál život nekončí
V chrámu lásky tajemných her

Mistr:
Vidíš mé tělo vidíš má ústa
A mojí sílu ale nikdy nikdo nezměří
Vidíš mé tělo vidíš má ústa
Já jsem ta existence v kterou nikdo nevěří

Oba:
Poznej můj úděl, má ústa tu máš
Dej mi svou víru chrám lásky je náš
Poznej můj úděl, má ústa tu máš
Dej mi svou víru chrám lásky je náš

Oba:
Poznej můj úděl, má ústa tu máš
Dej mi svou víru chrám lásky je náš
Poznej můj úděl, má ústa tu máš
Dej mi svou víru chrám lásky je náš

Oba:
Poznej můj úděl, má ústa tu máš
Dej mi svou víru chrám lásky je náš
Poznej můj úděl, má ústa tu máš
Dej mi svou víru chrám lásky je náš


8.Markýza z obrazu
Noc pokořenou máš, z obrazu promlouváš
Zlomené časy dnů, a utajených snů
Ve věži zřícenin, zapomenutých chvil
Tvá ústa dotyk jsou, stala ses legendou

Tvůj pohled ledový, znáš tajemství všech dní
Když v noci procitáš, ke hvězdám promlouváš
Na křižovatkách cest, uvidím tvůj tanec
Ty barvy noci znáš, já vím, ty mi dávej, nám

Markýzo má, jsi mi tajemná do tváře se dívám
Markýzo má, kdo tě uvítá do dálky ti mávám
Markýzo má, v noci procitáš a hvězdám se zpovídáš
Markýzo má, zůstaň tajemná dál

Markýzo z obrazu, v šatech z drahokamů
Ty zjevuješ se nám, k obrazu promlouvám
Jak slepé chodby dnů, a utajených snů
Tvá ústa dotyk jsou, já vím, ty mi dávej, nám

Markýzo má, jsi mi tajemná do tváře se dívám
Markýzo má, kdo tě uvítá do dálky ti mávám
Markýzo má, v noci procitáš a hvězdám se zpovídáš
Markýzo má, zůstaň tajemná dál

Markýzo má, jsi mi tajemná do tváře se dívám
Markýzo má, kdo tě uvítá do dálky ti mávám
Markýzo má, v noci procitáš a hvězdám se zpovídáš
Markýzo má, zůstaň tajemná dál
Markýzo z obrazu

9.Justýna(Symphony version)

10.Tango Saliery
Tango Salieri, Tango Salieri, Tango Salieri, ......

11.Mistr Leonard
V noci bloudí na svých cestách a hledá smíření
Mistr Leonard je věčný hledá vysvobození
Stará kletba jeho rodu v které nenachází klid
A svoje oči zvedal ke hvězdám co učil se v nich číst
A všechno v životě už ztratil znova těžko nalézá
Kroky padnou do neznámá Mistr Leonard
Mistr Leonard to ví

A tajemná je kletba předků, jméno rodu, starý řád
A všechno zahaleno je tajemstvím duše neví kam se dát
Stopy tajemného řádu tíha stínů jiný svět
A historie chrání stopy své vítr popel rozvane
A všechno v životě už ztratil znova těžko nalézá
Kroky padnou do neznámá Mistr Leonard
Mistr Leonard to ví

Mistr Leonard nedoufá on vyřkl slova k počtu hvězd
A jeho myšlenky jak ptáci letí houfem do nebes
A v noci samota je družkou kolem dálky změřené
A jenom bílé roucho měsíce a jeho smutný stesk
A všechno v životě už ztratil znova těžko nalézá
Kroky padnou do neznámá Mistr Leonard

12.Hněv Andělů

Mocná je záře posledního soudu
Je slyšet hymna na zem padlých andělů
Obloha sténá, mraky jsou v plamenech
A řeky splynou v jeden smrtící proud
Mocná je záře a hvězda Lucifera
Anděly vzpoury co vedeš k zánikům Inferno zpívá, hněvem andělů
Přichází konec biblických rozměrů

Kde je tvé království kdy přijde doba temna
Dorazí cestovatel který zničí svět
Vždyť oči boha jsou dávno plné pláče
A hříchy lidstva co dotýkají se hvězd
Ty sám sešli hněv andělů

Anděli světla ty mocná jitřní hvězdo
Potrestej zemi hněvem svých Andělů
Otevři hroby a dej upírům jména
Než naše duše zaniknou v temnotách
Kletba a hříchy a dobyvatel času
Je pyšný člověk co sám sebe zahubí Magií černou spoutej jeho duši
A vědy okultismu ať vládnou nad zemí
Ty sám sešli hněv andělů

13.Tango Saliery
Tango Salieri, Tango Salieri, Tango Salieri, ......

14.Opus pro Macbeth
Tak zrodila se Macbeth krutá a krvavá,
bolestná a trýznící.
Přišla královna zla,
rozkoše a bolesti rozdávající ze svého rohu hojnosti.
Je bytostí vyvolanou z propasti zániku,
démonem pro jedny, andělem pro druhé.
Zákeřně přicházející, podivné krásy však temných kroků,
které svádí k politování a soucítění.
Macbeth Ničitelka, kněžna Nejistoty, vládkyně Zoufalství.
Spoutávající, stvořená, je klíčem magie,
svolávací relikvií, smířená s údělem rozsévat mučení,
pustošit duše s úsměvem na rtech,
svádět na bolestné cesty všemocného poznání.
To všechno,ať je jelikož ona je schopna
milovat pouze sama sebe rodí se
v bolestech přichází skrze utrpení.
Macbeth Anděli
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama