Únor 2011

Noční obloha v lese

1. února 2011 v 23:13 | Ištar |  Články k Tématům týdne

Noc v lese:

V jezírku se odráží slunce chýlící se ke spánku,
po obloze se plazí beránci v narůžovělém
až načervenalém tónu, i lehce zabarvené do oranžova.
Nebe je zabarvené do ruda.
Nikdo ani nic se nedovolí narušit toto hluboké ticho a krásu.
Jen vítr si občas a nepatrně dovolí pohnout nějakým tím lístečkem
či zčeřit jinak klidnou hladinu a pročesat huňaté beránky.

Pomalu se stmívá, ochlazuje se.
Slunce již zmizelo za stromy a i jeho odraz s ním zmizel.
Na nebi se objevila Severka a zahájila tím noční ples
pro všechny ostatní hvězdy a Měsíc vyšel jako hrdý král na nebe.

Je slyšet pouze ticho a cvrčky, kteří hudebně doplňují tuto nádheru letní noci.
Dívám se na nebe, která je již plné hvězd, Měsíc je v úplňku a stejně jako
Slunce, se zrcadlí v chladné hladině malého jezírka. Obloha má již barvu
tmavěmodrého saténu. Nemohu se této nádhery nabažit, ale chlad noci spolu s
únavou mě donutil jít zpět domů. Pomalu docházím, ale ještě se ohlížím a loučím se
s měsícem a hvězdami.
Cestou uvažuji o lidském životě,o budoucnosti, přítomnosti o tom co je po smrti a jaké
je to zemřít,jak chutná smrt? Je smrt něco jako spánek? Kdo ví, to ví snad jen ti, kteří
již nejsou mezi námi živými.

Dimmu Borgir - album Abrahadabra skladba 10.Endings and Continuations

1. února 2011 v 18:59 | Ištar |  Texty písniček zahraničních kapel + překlady

Endings and Continuations


Ages of the past
ABRAHADABRA!
Forever to last
Forever to last
Forever to last

ABRAHADABRA!

Enter the supreme unknown
From within the chambers
Comes expansion of the own free will
From the outer rooms
Comes extension of thy own free will
Comes extension of thy own free will
Comes extension of thy own free will

Through the confines of tomorrow
We reappear still
Timeless and elemental
From the ancient future
Comes the seamless and the endless
Ages of the past
Energies eternal
Forever to last

ABRAHADABRA!
ABRAHADABRA!
ABRAHADABRA!
ABRAHADABRA!
ABRAHADABRA!

Seeing - evolving
Willing - achieving
Beyond the next worlds
Beyond the next worlds
Beyond the next worlds

Flee the cage of insecurity
Enter the supreme unknown
Expand the inner and outer horizon
For it is as obvious as it is shown

As it is shown!
As it is shown!
As it is shown!
As it is shown!
As it is shown!

ABRAHADABRA!
(8x)

Seeing - evolving
Willing - achieving
Beyond the next worlds
ABRAHADABRA!
ABRAHADABRA!
ABRAHADABRA!
ABRAHADABRA!
ABRAHADABRA!


Konce a pokračování


Věky minulosti
ABRAHADABRA!
Trvající věčnost
Trvající věčnost
Trvající věčnost

ABRAHADABRA!

Vstup do největšího neznáma

Z vnitřku komnat
Vychází rozpínavost vlastní svobodné vůle
Z vnějších pokojů
Vychází rozpínavost vlastní svobodné vůle

Přes hranice zítřka
Se stále znovu zjevujeme
Bez času a podstaty

Z pradávné budoucnosti
Přichází hladká a nekonečná
Věky minulosti
Ustavičné energie
Trvající věčnost

ABRAKADABRA!
ABRAKADABRA!
ABRAKADABRA!
ABRAKADABRA!
ABRAKADABRA!

Rozumějíc - vyvíjejíc
Schopen - dosažení
Za další světy
za další světy
Za další světy

Opusť klec nebezpečí
Vstup do největšího neznáma
Rozšiř vnitřní i vnější obzor
Jelikož je tak zřejmý, jak je ukázán
Jak je ukázán!
Jak je ukázán!
Jak je ukázán!
Jak je ukázán!
Jak je ukázán!

ABRAKADABRA!
(8x)

Rozumějíc - vyvíjejíc
Schpen - dosažení
Za další světy

ABRAKADABRA!
ABRAKADABRA!
ABRAKADABRA!
ABRAKADABRA!
ABRAKADABRA!

Dimmu Borgir - album Abrahadabra skladba 9.Renewal

1. února 2011 v 18:00 | Ištar |  Texty písniček zahraničních kapel + překlady

Renewal


Dare not to inflict upon my wishes
Dare not to obstruct upon my path
Dare not to pretend to lick my wounds
When all it means is opening another
When all it means is opening another
When all it means is opening another

Purity comes with birth
Reassigned through the slit
Spawned out of the shadows
The light is once again lit

False regrets
Deepest of despair
False visions
Reservoir of grief
False regrets
Whatever presence
False visions
That graced my spirit

Whiffs of clarity
And universal understanding
Come and go

I'm too young and too old
To continue this worthless fight
I've seen through the darkness
To understand the value of light

Though I seek validity
From the ides of March
I watch darkness
Open its jaws
Whatever presence
That graced my spirit
Is for whomever
I choose to inherit

Dare not to inflict upon my wishes
Dare not to obstruct upon my path
Dare not to pretend to lick my wounds
When all it means is opening another

False regrets
Deepest of despair
False visions
Reservoir of grief
False regrets
Whatever presence
False visions
That graced my spirit


Obnova


Neopovažuji se narušit svá přání
Neopovažuji se překážet v cestě
Netroufám si předstírat olizování svých ran
Když to vše jen otvírá nové možnosti
Když to vše jen otvírá nové možnosti
Když to vše jen otvírá nové možnosti

Očista přichází se zrozením
Zacelením rány
Zplozena ze stínu
Světlo opět září

Falešná lítost
Největší zoufalství
Falešné vize
Nádrž žalu
Falešná lítost
Jakákoli blízkost
Falešné vize
Co zdobily mého ducha

Záblesky jasna
A všeho porozumění
Přicházejí a mizí

Jsem příliš mlád a přesto příliš stár
Abych pokračoval v tomhle zbytečném boji
Prozřel jsem skrze temnotu
Abych pochopil hodnotu světla
Přesto hledám pravost

Z dob Idus Martii*
Sleduji temnotu
Jak otvírá své čelisti
Co zdobily mého ducha
Je pro kohokoli
Já volím být dědicem

Neopovažuji se narušit svá přání
Neopovažuji se překážet v cestě
Netroufám si předstírat olizování svých ran
Když to vše jen otvírá nové možnosti

Falešná lítost
Největší ze zoufalství
Falešné vize
Přehrada plná žalu
Falešná lítost
Při jakékoli (vzájemné) blízkosti
Falešné vize
Co zdobily mého ducha

*pozn. překl.: Idus Martii (15.den měsíce března - za dob
Starého Říma sváteční den)

Dimmu Borgir - album Abrahadabra skladba 8.A Jewel Traced through Coal

1. února 2011 v 17:34 | Ištar |  Texty písniček zahraničních kapel + překlady

A Jewel Traced through Coal


Through moors and mists of deception
The uninitiated are conjoined
Illusive bliss feeds obsession
A feeble orientation is provoked

Is provoked!

Inflammatory bonds will be broken
Being the shepherd no more
Yearning for that ever glowing token
In ongoing lore

Images appear before my eyes
At any given time
Burdened bearing all their lies
Leaping laughter and secret smiles

Inflammatory bonds will be broken
Being the shepherd no more
Yearning for that ever glowing token
In ongoing lore

The treasure lies not regression
But in reaching the levels of becoming
That harboured within us for centuries
Centuries of long lost knowing
Centuries of long lost knowing
Centuries of long lost knowing
                                                             
In ongoing lore!

Spirit and matter defined
Spirit and matter refined

Through moors and mists of deception
The uninitiated are conjoined
Illusive bliss feeds obsession
A feeble orientation is provoked

Is provoked!
Is provoked!
Is provoked!

Inflammatory bonds will be broken
Being the shepherd no more
Yearning for that ever glowing token
In ongoing lore

The upper planes accessed
Insight and co-alliance addressed
Spirit and matter defined
Spirit and matter refined


Drahokam nalezený přes uhlíSkrz bažiny a mlhy podvodu
Nezasvěcení jsou spojeni
Klamná blaženost krmí utkvělou představu
Vetchý směr je udáván

Je udáván!

Buřičská pouta budou zničena
Být pastýř, nic víc
Toužíc po tom věčně jiskřivém znamení
V přetrvávající tradici

Obrazy se objevují před mýma očima
Každou chvíli
Obtěžkány z nošení všech jejich lží
Nakažlivý smích a skryté pošklebky

Buřičská pouta budou zničena
Být pastýř, nic víc
Toužíc po tom věčně jiskřivém znamení
V přetrvávající tradici

Poklad neleží v návratu
Nýbrž v postupném dosahování
Které je v nás zakotveno po staletí
Po staletí dlouho ztraceného vědění
Po staletí dlouho ztraceného vědění
Po staletí dlouho ztraceného vědění

V přetrvávající tradici

Duchem a hmotou rozpoznáni
Duchem a hmotou očištěni

Skrz bažiny a mlhy podvodu
Nezasvěcení jsou spojeni
Klamná blaženost krmí utkvělou představu
Vetchý směr je udáván

Je udáván!
Je udáván!
Je udáván!

Buřičská pouta budou zničena
Být pastýř, nic víc
Toužíc po tom věčně jiskřivém znamení
V přetrvávající tradici

Vyšší plány zpřístupněny
Pochopení a dohoda určeny
Duchem a hmotou rozpoznáni
Duchem a hmotou očištěni

Dimmu Borgir - album Abrahadabra skladba 7.The Demiurge Molecule

1. února 2011 v 17:09 | Ištar |  Texty písniček zahraničních kapel + překlady
The Demiurge Molecule


Synthetic residue touched upon
Scars and wounds frown upon
While other wounds are closing
Stars and losers reassemble
Within thy own abyss

Sought through internal pyre and wind
Not ready to remember where to begin
For another day is yet to come
Before the night takes us home

What will remain
What will leave trace
While travelling through
Time and space

What will remain?
What will leave trace?

Arcane perfection
Arcane illumination

Sought through internal pyre and wind
Not ready to remember where to begin
For another day is yet to come
Before the night takes us home

Arcane perfection
Sweeps away darkness of the old ways
Arcane illumination
Welcomes the birth of another

Molecule!
Molecule!
Molecule!
Molecule!
Molecule!

Haunting visions dawn upon me
While time is standing still
Lost far beyond the imaginary
Out of reach for the soul


Tvůrčí Molekula


Umělý pozůstatek opřený o
Jizvy a rány mračící se z hůry
Zatímco se jiné rány hojí
Hvězdy a odpadlíci se znovu sjednocují
Během jejich vlastní záhuby

Hledající skrze vnitřní hranici a dech
Nepřipraven zapamatovat si, kde začít
Ačkoli další den přijde
Dříve než nás noc vezme domů

Co zůstane
Co zanechá stopu
Během putování
Časem a vesmírem

Co zůstane?
Co zanechá stopu?

Tajemná dokonalost
Tajemná záře

Hledající skrze vnitřní hranici a dech
Nepřipraven zapamatovat si, kde začít
Ačkoli další den přijde
Dříve než nás noc vezme domů

Tajemná dokonalost
Strhne tmy starých způsobů
Tajemná záře
Vítá zrození nových

Molekula!
Molekula!
Molekula!
Molekula!
Molekula!

Pronásledujíc vize čnících nade mnou
Když čas stojí pevně na místě
Ztracen daleko za pomyslném
Mimo dosah duše

Dimmu Borgir - album Abrahadabra skladba 6.Ritualist

1. února 2011 v 16:57 | Ištar |  Texty písniček zahraničních kapel + překlady

RitualistShedding the old skin
Procreating new sin
Incubation and isolation
A new storm is brewing

RITUALIST!
Shedding the old skin
RITUALIST!
Procreating new sin
RITUALIST!
Incubation and isolation
RITUALIST!
A new storm is brewing

Away with the obstacles to progress
Those deficient in ambition to prosperity
Yearning but what already is gone
The remains digress
And start a new?

RITUALIST!
Aligned with the continuum
RITUALIST!
Expanding the source at hand

Aligned with the continuum
Expanding the source at hand
Altering the past and the present
The future changes the chain of command

Transfusion of new blood
Congregation of true blood
With no chains attached
We're letting the past rest
And the things will never quite be the same

Transfusion of new blood!
Congregation of true blood!

Transfusion of new blood
Mobilization of true blood
What's leaving is already left behind
What's leaving is already left behind!

With no chains attached
We're letting the past rest
Things will never quite be the same
When we are in charge of the game

Dispatching the chained ones
While being watched by the eyes of time
Everything is clearer now
The search is on for the next horizon

RITUALIST!
Moving forward with silence and rapid pace
RITUALIST!
Since the horror dawned upon our immediate race
RITUALIST!
The veil has once again been extracted
RITUALIST!
From the mist that damned our eyes


RitualistaSvlékajíc starou kůži
Množíc nový hřích
Inkubace a izolace
Nastává nová bouře

RITUALISTA!
Svlékajíc starou kůži
RITUALISTA!
Plození nového hříchu
RITUALISTA!
Inkubace a izolace
RITUALISTA!
Nastává nová bouře

Pryč s překážkami za účelem pokroku
Těmi, jež trpí nedostatkem ambicí k rozkvětu
Toužíc po něčem, co již dávno je pryč
Ostatky odbočení
A začít znovu?

RITUALISTA!
Spřízněn s nekonečnem
RITUALISTA!
Šířící se zdroj na blízku

Spřízněn s nekonečnem
Šířící se zdroj na blízku
Kterým se mění minulost a současnost
Budoucí změny velení

Transfuze nové krve
Společenství pravé krve
Bez pout, jenž by nás poutala
Necháváme minulost spočinout
A věci již nikdy nebudou docela stejné

Transfuze nové krve!
Společenství pravé krve!

Transfuze nové krve
Mobilizace pravé krve
Co zaostává, je již dávno ztraceno
Co zaostává, je již dávno ztraceno!

Bez pout, jenž by nás poutala
Necháváme minulost spočinout
A věci již nikdy nebudou docela stejné
Když my jsme zodpovědní za další představení

Odpoutání připoutaných
Zatím co jsme sledováni očima času
Vše je nyní jasnější
Hledání jde dál za dalším/novým obzorem

RITUALISTA!
Hýbajíce se kupředu tiše a svižným tempem
RITUALISTA!
Co se hrůza snesla na náš prvotní běh
RITUALISTA!
Závoj byl zas jednou sejmut
RITUALISTA!
Jako mlha, co kdysi zahalila naše oči